LĒMUMS

SIA “Riverpark” LĒMUMS Nr.1/02-2019

SIA „Riverpark”
Reģ.Nr.40103946021,
juridiskā adrese Maskavas ielā 1,
Rīga, LV-1010

Rīgā, 2019. gada 15.jūlijā.

LĒMUMS Nr.1/02-2019

par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu izdošanu un apstiprināšanu


Pamatojoties uz AS „Rīgas Centrāltirgus” un SIA „Riverpark” starpā noslēgtā 2016.gada 11.janvāra Nomas līguma, SIA „Riverpark” nolemj izdot SIA „Riverpark” apsaimniekotās maksas autostāvvietas, kas atrodas AS Rīgas Centrāltirgus teritorijā - Centrāltirgus ielā, maksas autostāvvietas lietošanas noteikumus, kuri stājas spēkā 2019.gada 01.augustā (turpmāk lēmumā – Noteikumi).

Ņemot vērā minēto SIA „Riverpark” nolemj apstiprināt Noteikumus (Noteikumu teksts ar nosaukumu Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi - pielikumā).

Tāpat SIA „Riverpark” nolemj apstiprināt Noteikumu satura izvilkuma tekstu, kas izvietojams autostāvvietā, kā informatīvs materiāls autostāvvietas lietotājiem (izvilkuma materiāla teksts – pielikumā).

Noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

SIA „Riverpark” valdes loceklis
Ketija Deržaveca.